L SPODNÍ STAVBA

Základové konstrukce přenášejí zatížení z vrchní stavby do základového podloží. Základy musí přenést veškeré zatížení ze stavby na základovou půdu v základové spáře, tj. rovině ve které základ spočívá na základové půdě. Základové konstrukce jsou nedílnou součástí nosných konstrukcí všech typů stavebních objektů. Návrh základové konstrukce vyžaduje znalost základové půdy, její fyzikálně mechanické vlastnosti a reakce na zatížení vrchní stavbou. Při návrhu základových konstrukcí je třeba uvažovat nosné konstrukce objektu, vlastní základové konstrukce a základovou půdu komplexně. Podle způsobu přenášení zatížení ze stavby do základové půdy provádíme dva konstrukční typy základů - plošný základ a hlubinný základ.

Z

Plošné základy (horizontální základové konstrukce) jsou nejrozšířenějším typem základové konstrukce. Plošné základy mají zpravidla vodorovnou základovou spáru; velikost základové spáry je dána zatížením stavbou, únosností základové půdy, stlačitelností, aj. Plošné základy roznášejí zatížení z vrchní stavby na větší plochu tak, aby byly splněny požadavky I. a II. skupiny mezních stavů. Za ekonomicky přijatelné lze považovat použití plošných základů do hloubky založení cca 4 m pod upraveným terénem a nevyskytuje-li se do této hloubky podzemní voda. Mezi základy plošné patří základové patky, pásy, rošty a desky.

ZI

 

Hlubinné základy (nazýváno též vertikální základy) přenášejí tíhu stavby do hloubky prostřednictvím vertikálních prvků. Hlubinné zakládání se používá při nedostatečné únosnosti povrchových vrstev, nachází-li se únosná půda ve větší hloubce pod základem. Nejčastěji využíváme založení spodní stavby na piloty. Pilotu charakterizujeme jako stavební základový prutový prvek, který přenáší zatížení ze stavby na základovou půdu do hloubky.

AKTUALITY - ŠTÍHLÁ VÝROBA

Výroba spádových regálů v široké škále barev s nekonečnými možnostmi provedení, přispůsobených přesně pro potřeby vašeho provozu.

Více na:

 

 

 

AKTUALITY - STAVBA

Ocelové konstrukce hal z ohýbaných profilů

V roce 2017 jsme začali navrhovat některé typy OK hal z lehkých ohýbaných profilů, šetříme Vám čas a peníze!

AKTUALITY - COVID 19

Chráníme vás i nás - opatření